PRESENTACIÓ
  PROJECTES
  PERSONES
  PUBLICACIONS
  CONTACTE
  LINKS
  IMATGES
  MAPA WEB
  HOME
PRESENTACIÓ

La Unitat de Recerca en Síntesi Asimètrica (URSA) és un grup d'investigació d l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) ubicat al Parc Científic de Barcelona.


El grup, dirigit pels Drs. Antoni Riera i Xavier Verdaguer, professors del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona, té com a activitat principal la síntesi enantioselectiva de compostos amb activitat biològica. Els objectius del grup són l'elaboració de noves seqüències sintètiques basades en reaccions enantioselectives, així com el desenvolupament de noves metodologies de síntesi asimètrica.