PRESENTACIÓ
  PROJECTES
  PERSONES
  PUBLICACIONS
  CONTACTE
  LINKS
  IMATGES
  MAPA WEB
  HOME

Marc Revés

marc.reves irbbarcelona.org

Tesi: Març 2011

Títol de la tesi: Lligands N-fosfinosulfinamida i aminodifosfina: Síntesi i aplicacions en la reacció de Pauson-Khand i hidrogenació asimètrica

Tribunal: Guillermo Muller, Anton Vidal, Juan C. Carretero