PRESENTACIÓ
  PROJECTES
  PERSONES
  PUBLICACIONS
  CONTACTE
  LINKS
  IMATGES
  MAPA WEB
  HOME
 

ELS NOSTRES
PROJECTES DE
RECERCA

Selecciona el projecte que vulguis veure amb més detall. Segur que n'hi ha un que t'interessa

 
Bioconjugació i PROTACS
      

Hormones Peptídiques
      Síntesi, estructura i activitat d'anàlegs de la somatostatina

Reacció de Pauson-Khand
      Desenvolupament de Versions Asimètriques

Síntesi de Compostos Ciclopentànics
      Fitoprostans i prostaglandines

Síntesi de fosfines P-estereogèniques
      Aplicacions a la catálisi asimétrica

Síntesi Enantioselectiva d'Amino Acids i d'Amino Alcohols
      Amino sucres i inhibidors de glicosidades