PRESENTACIÓ
  PROJECTES
  PERSONES
  PUBLICACIONS
  CONTACTE
  LINKS
  IMATGES
  MAPA WEB
  HOME

Sílvia Orgué

silvia.orgue<@> gmail.com

Tesi: 16 Jul 2015

Títol de la tesi: "Síntesi de nous lligands P-estereogènics. Aplicacions a la reacció de Pauson-Khand i la hidrogenació asimètriques"

Tribunal: Fernando López Ortiz, Montserrat Diéguez, Ciril Gimeno.