PRESENTACIÓ
  PROJECTES
  PERSONES
  PUBLICACIONS
  CONTACTE
  LINKS
  IMATGES
  MAPA WEB
  HOME

Noemí García-Delgado

ngarciba at yahoo.es

Tesi: Juny 2007

Títol: Síntesi de nous catalitzadors per a reaccions d'organocatalisi

Tribunal: Miquel A. Pericàs, Jordi Garcia, Pau Ballester, Rodolfo Lavilla, Anna Roglans